Telefoonboek

De auto maakt een kopie van het telefoonboek in de aangesloten mobiele telefoon en geeft dit telefoonboek alleen weer, wanneer de mobiele telefoon aangesloten is.

Voor alle telefoonboekfuncties dient het symbool P3-1346-x60-Symbol-phone-connected small boven aan het beeldscherm en de handsfree-functie in de telefoonstand te staan.

Als het telefoonboek de contactgegevens bevat van de persoon die belt, verschijnen deze op het beeldscherm.

 N.b.

Om het telefoonboek van de aangesloten mobiele telefoon weer te geven moet u bij het aansluiten gegevenskopiëring op de desbetreffende mobiele telefoon toestaan. Afhankelijk van de mobiele telefoon kan dit op verschillende manieren:

  • er wordt een pop-upvenster of bericht op de telefoon getoond en geaccepteerd.
  • het delen van informatie wordt geaccepteerd in de instellingen van de telefoon voor de Bluetooth®-aansluiting op de auto.

In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om de mobiele telefoon los te koppelen en opnieuw op de auto aan te sluiten om gegevenskopiëring mogelijk te maken.