Functies Radio Data System (RDS)

Met RDS kan de radio automatisch naar de sterkste zender schakelen. RDS biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld verkeersinformatie (TP) te ontvangen en naar bepaalde soorten programma's te zoeken (PTY).

RDS verbindt FM-zenders in een netwerk met elkaar. Een FM-zender in een dergelijk netwerk verstuurt bepaalde informatie, zodat een RDS-radio onder meer de volgende mogelijkheden biedt:

  • Automatisch overschakelen op een beter doorkomende zender als de ontvangst in een bepaald gebied slecht is1.
  • Zoeken op programmatype, zoals programmatypes2 of verkeersinformatie.
  • Weergeven van informatieve tekst over het beluisterde radioprogramma3.

 N.b.

Bepaalde radiostations gebruiken geen RDS of slechts bepaalde onderdelen van deze functie.

Als een zender met het gewenste programmatype is aangetroffen, kan de radio vervolgens op deze zender overschakelen en de weergave van de actieve audiobron onderbreken. Als de cd-speler bijvoorbeeld actief is, wordt de weergave daarvan tijdelijk onderbroken. De onderbrekende uitzending wordt met een vooraf ingesteld volume afgespeeld, zie vooraf ingesteld volume. De radio gaat naar de vorige audiobron en het vorige volume terug wanneer het ingestelde programmatype ophoudt met uitzenden.

De programmafuncties alarm, verkeersinformatie (TP) en programmatypes (PTY) worden in volgorde van belangrijkheid weergegeven, waarbij geldt dat alarm de hoogste prioriteit geniet en de programmatypes de laagste. Druk op OK/MENU om de onderbroken weergave van de audiobron te hervatten en de melding te beluisteren. Druk op EXIT om de melding af te breken en de onderbroken weergave van de audiobron te hervatten.

  1. 1 Geldt voor FM-radio.
  2. * Optie/accessoire.
  3. 2 Geldt voor DAB*-radio.
  4. 3 Geldt voor FM- en DAB*-radio.