Digitale gebruikershandleiding in auto

De gebruikershandleiding is weer te geven op het beeldscherm in de auto1. De informatie is doorzoekbaar en de navigatie tussen de verschillende paragrafen verloopt eenvoudig.

Digitale gebruikershandleiding openen - druk op de MY CAR-knop op de middenconsole, druk op OK/MENU en kies Gebruikershandleiding.

Voor elementaire navigatie, zie systeembediening en menufuncties . Hier volgt een gedetailleerde beschrijving.

Px-1420-Ägarmanual hem
Startpagina van de gebruikershandleiding.

U kunt op vier verschillende manieren informatie vinden in de digitale gebruikershandleiding:

 • Zoeken - Zoekfunctie om een artikel te vinden.
 • Categorieën - Alle artikelen geordend naar categorieën.
 • Favorieten - Snelkoppeling naar favoriete artikelen.
 • Quick Guide - Een selectie van artikelen voor veelgebruikte functies.

Kies het informatiesymbool in de rechter onderhoek voor informatie over de digitale gebruikershandleiding.

 N.b.

De digitale gebruikershandleiding is tijdens het rijden niet beschikbaar.

Zoeken

P3-1346-x60-Skrivhjul ägarmanual
Zoeken met behulp van het schrijfwiel.
 1. Ikon röd cirkel 1Tekenlijst.
 2. Ikon röd cirkel 2Invoerstand wijzigen (zie de volgende tabel).

Gebruik het schrijfwiel om een zoekterm in te voeren, bijvoorbeeld "veiligheidsgordel".

Draai aan TUNE tot de gewenste letter verschijnt en druk ter bevestiging op OK/MENU. Ook de cijfer- en lettertoetsen van het bedieningspaneel op de middenconsole zijn te gebruiken.
Ga verder met de volgende letter enzovoort.
Om over te schakelen op de invoer van cijfers of speciale tekens of om te zoeken, draait u aan TUNE, totdat een van de opties (zie verklaring in volgende tabel) in de lijst voor het wisselen van invoerstand (2) verschijnt en druk vervolgens op OK/MENU.
123/ABCMet OK/MENU kunt u wisselen tussen cijfers en letters.
MEERMet OK/MENU kunt u overschakelen op de invoer van speciale tekens.
OKVoer de zoekopdracht uit. Draai aan TUNE om een treffer te kiezen en druk vervolgens op om OK/MENU het bijbehorende artikel te openen.
a|ATussen kleine en hoofdletters wisselen met OK/MENU.
{ | }

Van het tekstwiel naar het zoekveld wisselen. De cursor verplaatsen met TUNE. Eventuele verkeerde spelling wissen met EXIT. Om terug te gaan naar het tekstwiel op OK/MENU drukken.

Let erop dat de cijfer- en lettertoetsen op het bedieningspaneel te gebruiken zijn bij bewerkingen in het zoekveld.

Tekst invoeren met numeriek toetsenbord

P3/P4-1420-numerical keyboard
Numeriek toetsenbord.

Een andere manier om tekens in te toetsen/voeren is met behulp van de knoppen op de middenconsole: 09, * en #.

Zo wordt bij een druk op 9 een kolom weergegeven met alle tekens2 onder deze toets, zoals w, x, y, z en 9. Bij snel indrukken van de toets bladert u met de cursor door deze tekens.

 • Blijf met de cursor op het te kiezen teken staan - het teken verschijnt op de schrijfregel.
 • Wis/annuleer uw keuze met EXIT.

Houd om een cijfer in te voeren de toets met het gewenste cijfer ingedrukt.

Categorieën

De artikelen van de gebruikershandleiding zijn geordend naar hoofdcategorieën en ondercategorieën. Hetzelfde artikel ligt mogelijk in meerdere categorieën zodat het gemakkelijker te vinden is.

Draai aan TUNE om door de categorieboom te navigeren en druk op OK/MENU om een categorie (aangeduid met P3-1346-x60-symbol category) of artikel (aangeduid met P3-1346-x60-symbol article) te openen. Druk op EXIT om terug te gaan naar de vorige weergave.

Favorieten

Hier vindt u de artikelen die als favorieten zijn opgeslagen. Om een artikel als favoriet te markeren, zie de rubriek "In een artikel navigeren" hieronder.

Draai aan TUNE om in de favorietenlijst te navigeren en druk op OK/MENU om een artikel te openen. Druk op EXIT om terug te gaan naar de vorige weergave.

Quick Guide

Hier vindt u een aantal artikelen om de meest gebruikte functies van de auto te leren kennen. De artikelen zijn ook via categorieën bereikbaar, maar staan hier om er snel bij te kunnen.

Draai aan TUNE om in de Quick Guide te navigeren en druk op OK/MENU om een artikel te openen. Druk op EXIT om terug te gaan naar de vorige weergave.

In een artikel navigeren

P3-1346-x60-Ägarmanual artikel
 1. Ikon röd cirkel 1Home - naar de startpagina van de gebruikershandleiding gaan.
 2. Ikon röd cirkel 2Favoriet - het artikel als favoriet toevoegen/verwijderen. U kunt ook op de FAV-knop op de middenconsole drukken om een artikel als favoriet toe te voegen/te verwijderen.
 3. Ikon röd cirkel 3 Gemarkeerde link - naar een gelinkt artikel gaan.
 4. Ikon röd cirkel 4Speciale teksten - als het artikel waarschuwings-, belangrijk- of NB-teksten bevat, worden het bijbehorende symbool en het aantal van dergelijke teksten in het artikel getoond.

Draai aan TUNE om de links door te nemen of een artikel omhoog of omlaag te schuiven. Als het beeldscherm naar het begin/eind van een artikel is geschoven, zijn de opties Home en Favoriet bereikbaar door een stap omhoog/omlaag te gaan. Druk op OK/MENU om de keuze/gemarkeerde link te activeren. Druk op EXIT om terug te gaan naar de vorige weergave.

 1. 1 Geldt voor bepaalde automodellen.
 2. 2 De schrijftekens voor de verschillende toetsen kunnen per markt/land/taal variëren.

Gerelateerde documenten