DAB naar DAB* link

‘DAB naar DAB link’ houdt in dat de DAB-radio van een kanaal dat slecht of helemaal niet te ontvangen is kan overschakelen op hetzelfde kanaal in een andere kanaalgroep met een betere ontvangst.

Bij het veranderen van kanaalgroep kan enige vertraging in de geluidsweergave optreden. Vanaf het moment dat het huidige kanaal verdwijnt en het nieuwe kanaal toegankelijk wordt kan het geluid dan ook enige tijd stilvallen.

Druk voor activering/deactivering in de normaalweergave van de DAB-bron op OK/MENU en kies DAB-DAB-verbinding.
  1. * Optie/accessoire.

Gerelateerde documenten