Afstandswaarschuwing*

De afstandswaarschuwing (Distance Alert) waarschuwt u, als het tijdsverschil ten opzichte van de voorligger te klein wordt.

Distance Alert is actief bij snelheden hoger dan 30 km/h (20 mph) en reageert uitsluitend op voorliggers. Voor voertuigen die langzaam in tegengestelde richting rijden of stilstaan wordt geen afstandsinformatie gegeven.

P4-1220-Avståndsvarning Princip
Oranje waarschuwingssymbool1.

Er brandt continu een oranje waarschuwingssymbool op de voorruit, als de afstand tot de voorligger gelijk is aan het ingestelde tijdsverschil.

 N.b.

De afstandswaarschuwing is uitgeschakeld, zolang de adaptieve cruisecontrol actief is.

 Waarschuwing

Distance Alert reageert alleen, als de afstand tot voorliggers korter is dan de ingestelde waarde – de rijsnelheid wordt niet aangepast.

Bediening

P3-sv60/V60H Avståndskontroll Panelknapp

Met de knop op de middenconsole kunt u de functie in- en uitschakelen. Het brandende lampje in de schakelaar geeft aan dat de functie geactiveerd is.

Bij bepaalde combinaties van opties is er geen plek vrij voor een knop op de middenconsole – in dat geval is het systeem te bedienen via het menusysteem MY CAR MY CAR van de auto - ga vandaar naar de functie Afstandswaarschuwing.

Tijdsverschil instellen

P4-1220-DistAlert Rattknappar
Bedieningselementen en symbool voor tijdsverschil.
  1. Ikon röd cirkel 1Tijdsverschil – Verlengen/verkorten.
  2. Ikon röd cirkel 2Tijdsverschil - Aan.
P4-1220-ACC Ändra avstånd

U kunt verschillende tijdsverschillen ten opzichte van voorliggers kiezen en deze worden op het instrumentenpaneel weergegeven met 1–5 horizontale streepjes – hoe meer streepjes, hoe langer het tijdsverschil. Eén streepje komt overeen met ca. 1 seconde ten opzichte van de voorligger en 5 streepjes met ca. 3 seconden.

Hetzelfde symbool verschijnt ook wanneer de Adaptieve cruisecontrol geactiveerd is.

 N.b.

Hoe hoger de snelheid, hoe langer de volgafstand in meters voor een bepaalde volgtijd.

De ingestelde volgtijd wordt ook gebruikt door de adaptieve cruisecontrol.

Houd alleen een volgtijd aan die niet in strijd is met de geldende verkeersregels.

  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 NB De afbeelding is schematisch – afhankelijk van het model zijn afwijkingen mogelijk.