Equalizer instellen

Met de equalizer kunt u het volumeniveau aanpassen voor de verschillende radiofrequentiebanden of de tv.
Druk op SOUND om het menu met audio-instellingen te openen. Draai aan TUNE om Equalizer te markeren en druk op OK/MENU.
Kies een frequentieband door te draaien aan TUNE en bevestig uw keuze met OK/MENU.
Pas de audio-instelling aan door te draaien aan TUNE en bevestig uw keuze met OK/MENU of annuleer de instelling met EXIT. Doe hetzelfde voor de andere frequentiebanden die u wilt aanpassen.
Druk na de audio-instelling op EXIT om te bevestigen en terug te gaan naar de normaalweergave.