Brandstof - bio-ethanol E85

De motor loopt op bio-ethanol E85.

Breng geen wijzigingen aan in het brandstofsysteem of de onderdelen daarvan en vervang ze evenmin door componenten die niet speciaal geconstrueerd zijn voor gebruik in combinatie met bio-ethanol.

 Waarschuwing

Gebruik van methanol is niet toegestaan. Op een sticker aan de binnenkant van de tankvulklep staat de alternatieve brandstofsoort vermeld.

Het gebruik van onderdelen die bestemd zijn voor bio-ethanolmotoren kan aanleiding geven tot brand, verwondingen of motorschade.

Jerrycan

 Belangrijk

De wetgeving ten aanzien van de opslag van jerrycans met reservebrandstof verschilt van land tot land. Ga na wat er in uw land geldt.

Giet een jerrycan in de auto vol met benzine. Voor meer informatie, zie Motor starten, FlexiFuel.

 Belangrijk

Zorg dat de jerrycan met brandstof goed vastgezet is en dat de dop goed dichtgedraaid is.

 Waarschuwing

Ethanol is gevoelig voor vonkvorming en er kunnen explosieve dampen in de jerrycan ontstaan, als u deze met ethanol vult.

Gerelateerde documenten