Internetkaart1 - gebruik

U kunt als volgt gebruik maken van de internetkaart en de route plannen voor routebegeleiding naar de opgegeven bestemming.

Voor elementaire bediening, zie systeembediening en menufuncties. Meer gedetailleerde beschrijvingen vindt u in de desbetreffende hoofdstukken. Maak voor het invoeren van tekst en zoeken in de internetkaart gebruik van het schrijfwiel en het numerieke toetsenbord.

Om de internetkaart te kunnen gebruiken moet de auto eerst een internetverbinding hebben.
Start de internetkaart door op de NAV-knop op de middenconsole te drukken.
ga akkoord met het delen van de autopositie.

 N.b.

De internetkaart werkt niet, als u niet akkoord gaat.

Druk om de positiedeling te annuleren in de normaalweergave op OK/MENU, kies Instellingen en vink de optie Positie delen uit.

Kies route-opties (zoals wegentype, tunnels, veerverbindingen).
Kies kaart-opties (bijvoorbeeld groot scherm, kaarttype, positie-informatie).
De positie van de auto wordt weergegeven op de internetkaart in combinatie met verkeersinformatie en de gekozen nuttige plaatsen (POI’s).

Route weergeven

Druk voor weergave van een overzichtskaart van de route in de normaalweergave van de bron op OK/MENU en kies RouteKaart van resterende route.

Gedetailleerde route-informatie.

Van bestemming veranderen

U kunt van bestemming veranderen door een andere bestemming op te geven.

Routebegeleiding annuleren/hervatten

Druk in de normaalweergave van de bron op OK/MENU en kies Begeleiding annuleren/hervatten.

Verkoop van auto

Bij verkoop van de auto is het belangrijk om de gebruikersgegevens en de systeeminstellingen naar de oorspronkelijke fabrieksinstelling te resetten, zie Verkoop van auto.

  1. 1 Geldt voor bepaalde markten.