Afstandsstart (ERS)*

Afstandsstart (ERS – Engine Remote Start) houdt in dat u de motor van de auto op afstand kunt starten om de passagiersruimte voor aanvang van de rit te verwarmen/koelen. ERS is te activeren via de transpondersleutel en/of via Volvo On Call*, zie .

De klimaatregeling start met dezelfde instellingen als toen de auto geparkeerd werd.

Een via het ERS gestarte motor blijft maximaal 15 minuten draaien en wordt daarna afgezet. Na twee ERS-activeringen moet de motor eerst op de normale manier worden gestart, voordat het ERS weer gebruikt kan worden.

ERS is alleen te verkrijgbaar op auto’s met een automatische versnellingsbak en een geïnstalleerde motorkapschakelaar1.

 N.b.

De levensduur van de batterij in de transpondersleutel is afhankelijk van het ERS-systeem. Bij frequent gebruik van het ERS moet de batterij daarom 1 keer per jaar worden vervangen, zie Transpondersleutel - batterij vervangen.

 N.b.

Houd rekening met lokale/nationale regelgeving/voorschriften voor stationair rijden. Neem ook de lokale/nationale regelgeving/voorschriften in acht voor het geluidsniveau van een draaiende motor.

 Waarschuwing

Om de motor op afstand te starten, moet aan de volgende criteria zijn voldaan:

  • De auto moet onder toezicht staan.
  • Er mogen zich geen personen of dieren in of om de auto aanwezig bevinden.
  • De auto mag niet in een afgesloten, niet geventileerde ruimte staan - de uitlaatgassen kunnen voor ernstig letsel bij mensen en dieren zorgen.
  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 Aanwezig op de XC60, auto’s met alarmsysteem, verschillende uitvoeringen met een 4-cilindermotor of bij specificatie van ERS bij aankoop van een nieuwe auto.