Startaccu - vervangen

De startaccu van de auto is zonder hulp van een werkplaats te vervangen.

De startaccu is een traditionele 12V-accu.

Demonteren

Om te beginnen: Neem de transpondersleutel uit het contactslot en wacht ten minste 5 minuten, voordat u een van de elektrische aansluitingen aanraakt – zo kan de informatie in het elektrische systeem van de auto worden opgeslagen in de verschillende regeleenheden.

P3-V60H-Battery 1
P3-0920-Battery 2
P3-0920-Battery 3
P3-0920 Battery 4
P3-0920 Battery 5
Ikon grå fyrkant 1

Haal de clips op de voorste dekplaat los en verwijder de dekplaat.

Ikon grå fyrkant 2

Haal de rubber strip los om de achterste afdekking bloot te leggen.

Ikon grå fyrkant 3

Neem de achterste afdekking los door deze een kwartslag te verdraaien en vervolgens op te tillen.

 Waarschuwing

De plus- en minkabels in de juiste volgorde loskoppelen en/of aansluiten.
Ikon grå fyrkant 4
Ikon röd pil 1

Koppel de zwarte minkabel los.

Ikon röd pil 2

Koppel de rode pluskabel los.

Ikon röd pil 3

Koppel de ontluchtingsslang van de accu los.

Ikon röd pil 4

Draai het boutje los waarmee de accuklem vastzit.

Ikon grå fyrkant 5
Ikon röd pil 1

Haal de accu opzij.

Ikon röd pil 2

Til het recht omhoog.

Monteren

P3-0920 Battery assemble
Laat de accu in de accubak zakken.
Duw de accu naar binnen en gelijktijdig opzij totdat de accu tegen de achterkant van de accubak aankomt.
Schroef de klem vast waarmee de accu vastzit.
Sluit de ontluchtingsslang aan.
Controleer of deze correct is aangesloten tussen de accu en de afvoeropening in de carrosserie.
Sluit de rode pluskabel aan.
Sluit de zwarte minkabel aan.
Duw de achterste afdekking vast. (Zie het voorgaande onderdeel ‘Demonteren’.)
Plaats de rubber strip. (Zie ‘Demonteren’.)
Pas de voorste afdekking in en zet het vast met behulp van de clips. (Zie ‘Demonteren’.)

Voor meer informatie over de startaccu van de auto, zie Starthulp met accu.