Geluidssterkte instellen en automatische volumeregeling

Stel de mate van compensatie van hinderlijke rijgeluiden in de passagiersruimte in.

Het audiosysteem zorgt voor compensatie van hinderlijke rijgeluiden door het volume aan te passen ten opzichte van de rijsnelheid. Het compensatieniveau is in te stellen op Laag, Midden, Hoog of Uit.

Druk op SOUND om het menu met audio-instellingen te openen. Draai aan TUNE totdat u Volumecompensatie bereikt en druk op OK/MENU.
Kies een niveau door te draaien aan TUNE en bevestig uw keuze met OK/MENU.