Transpondersleutel met PCC* - unieke functies

Een transpondersleutel met PCC heeft extra functies ten opzichte van een transpondersleutel in basisuitvoering in de vorm van een informatieknop en controlelampjes.
P3--V60H/Y55X-Function, remote key with PCC
Transpondersleutel met PCC.
  1. Ikon röd cirkel 1Informatietoets
  2. Ikon röd cirkel 2Controlelampjes

Na een druk op de informatietoets kunt u bepaalde informatie over de auto uitlezen aan de hand van de controlelampjes.

Gebruik van de informatietoets

Druk op de informatietoets P3-820 Remote key PCC - Icon Information.

Ca. 7 seconden lang lichten de controlesymbolen op de transpondersleutel om de beurt op. Dit geeft aan dat er informatie over de auto wordt uitgelezen.

Als u gedurende dit tijdsbestek op een van de andere toetsen drukt, wordt de uitlezing beëindigd.

 N.b.

P3-820 Remote key PCC - Icon Information Als bij herhaaldelijk gebruik van de informatietoets – op verschillende tijdstippen en verschillende plaatsen – blijkt dat geen van de controlelampjes gaat branden (en dat evenmin na 7 seconden alsook nadat de controlelampjes op de PCC om de beurt oplichtten), dient u contact op te nemen met een werkplaats – geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.

De controlelampjes verstrekken informatie zoals aangegeven op de volgende afbeelding:

P3-V60H/Y55X- Remote key, indikating lights
  1. Ikon röd cirkel 1Continu groen licht: de auto is vergrendeld.
  2. Ikon röd cirkel 2Continu oranje licht: de auto is ontgrendeld.
  3. Ikon röd cirkel 3Continu rood licht: het alarm is afgegaan na vergrendeling van de auto.
  4. Ikon röd cirkel 4De beide rode controlesymbolen lichten beurtelings rood op: het alarm is minder dan 5 minuten geleden afgegaan.
  1. * Optie/accessoire.