Lamp vervangen - koplampen

Alle gloeilampen in het koplamphuis zijn te vervangen door eerst het complete koplamphuis via de motorruimte los te nemen en te verwijderen.

Koplamphuis verwijderen

Zet het elektrische systeem van de auto in de sleutelstand 0, zie Sleutelstanden - functies in verschillende standen.

P3-0920-New front grill headlamp
Ikon röd pil 1Trek de borgpennen van het koplamphuis naar buiten.
Ikon röd pil 2Trek het koplamphuis recht naar voren toe.

 Belangrijk

Trek niet aan de kabel, maar alleen aan de connector.
Lamphus borttagning av kontaktstycke fram
Ikon röd pil 3 Koppel de connector van het koplamphuis los door met uw duim de clip omlaag te duwen.
Ikon röd pil 4 Trek ondertussen met uw andere hand de connector los.
5.Til het koplamphuis naar buiten en leg het op een zachte ondergrond om krassen op de lens te voorkomen.
6.Vervang de kapotte gloeilamp.

Koplamphuis bevestigen

Sluit de connector dusdanig aan dat u een klik hoort.

Plaats het koplamphuis terug en breng de borgpennen aan. Controleer of u ze goed hebt ingestoken.

Controleer de verlichting.

Zorg dat het koplamphuis gemonteerd en de connector goed aangesloten is, voordat u de verlichting inschakelt of de transpondersleutel in het contactslot steekt.