Park Assist* - functie

De Park Assist wordt bij het starten van de motor automatisch geactiveerd – het lampje in de schakelaar brandt. Wanneer u Park Assist met deze knop uitschakelt, dooft het lampje.
P3-sv60/V60H Parkeringshjälp På-/Av-knapp
Aan/Uit voor Park Assist.
P3-sv60/V60H PAS-displaygrafik
Displayweergave - toont linksvoor en rechtsachter een obstakel.

Op het display van de middenconsole verschijnt een schematische weergave van de onderlinge posities van de auto en een eventueel obstakel.

De gemarkeerde sector(en) geeft/geven aan welke van de vier sensoren een obstakel heeft/hebben waargenomen. De gemarkeerde sector ligt dichter bij het autosymbool, naarmate de afstand tussen de auto en het waargenomen obstakel kleiner is.

Hoe dichter u het obstakel achter of voor de auto nadert, des te sneller volgen de geluidssignalen elkaar op. Wanneer u ondertussen het audiosysteem beluistert, wordt het volume daarvan tijdelijk verlaagd.

Bij een afstand tot 30 cm bestaat het geluidssignaal uit een ononderbroken toon en is de sensorsector die het dichtst bij de auto ligt geheel gevuld. Als er zowel voor als achter de auto obstakels binnen deze afstand zijn waargenomen, komen de geluidssignalen beurtelings uit de luidsprekers aan linker- en rechterzijde.

 Belangrijk

Voorwerpen zoals kettingen, smalle glanzende palen of lage obstakels kunnen ‘afgeschaduwd’ worden en worden in dat geval tijdelijk niet geregistreerd door de sensoren – het onderbroken geluidssignaal kan dan plotseling wegvallen in plaats van over te gaan in het verwachte ononderbroken geluidssignaal.

De sensoren kunnen geen hoge voorwerpen ontdekken, zoals uitstekende laadperrons.

  • Wees in dergelijke gevallen extra voorzichtig en bedien/verrijd de auto erg langzaam of breek de parkeermanoeuvre af – er bestaat groot gevaar voor materiële schade aan de auto of de omgeving, aangezien de sensoren dan tijdelijk niet optimaal werken.
  1. * Optie/accessoire.