Volvo On Call*

Volvo On Call (VOC)* is een aanvullende dienst op abonnementsbasis voor Volvo-bezitters. Het abonnement bestaat uit veiligheids- en comfortdiensten en een beveiligingspakket.

Het VOC-systeem is gekoppeld aan het SRS- en alarmsysteem van de auto en de overige systemen van de auto (bijvoorbeeld vergrendeling en klimaat). De auto is voorzien van een ingebouwde modem voor de communicatie tussen de auto en de VOC-diensten. Op de kaart staan de landen waar het systeem momenteel in gebruik is. Neem contact op met een Volvo-dealer voor de nieuwste gegevens, omdat er zich wijzigingen op de kaart kunnen voordoen. De invulling van het abonnement verschilt per markt. Neem contact op met een Volvo-dealer voor informatie over de diensten die in een land beschikbaar zijn.

Beschikbaarheid

Bij uitname van de transpondersleutel blijven de functies van het systeem gedurende 5 dagen beschikbaar en tijdens de 17 daaropvolgende dagen eenmaal per uur. Na deze 22 dagen staat het systeem uit, totdat u de auto opnieuw start.

Het systeem maakt gebruik van GNSS (Global Navigation Satellite System) om de auto te lokaliseren. Om een verbinding tot stand te brengen met de VOC-helpdesk en de mobiele VOC-app wordt de ingebouwde automodem gebruikt.

 Waarschuwing

Het systeem werkt alleen in gebieden waar de VOC-partners mobiele dekking hebben en op de markten waar de dienst beschikbaar is.

Net als bij uw mobiele telefoon kunnen atmosferische storingen of een lagere dekking van de zendmasten ertoe leiden dat er geen verbinding tot stand gebracht kan worden, zoals het geval kan zijn in dunbevolkte gebieden.

Abonnement

Wanneer na aankoop van de auto het systeem wordt geactiveerd, gaat een abonnement in. Het abonnement heeft afhankelijk van de markt een bepaalde geldigheidsduur.

Comfortdiensten

Veiligheidsdiensten

Beveiligingspakket

 N.b.

Alle gesprekken met de VOC-helpdesk worden opgenomen.

Informatie op internet

Zie support.volvocars.com voor meer informatie over Volvo On Call.

  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 Bepaalde markten.