Menu-overzicht - Media Bluetooth®

Overzicht van mogelijke opties en instellingen voor Media Bluetooth®.
Bluetooth-menu

Voor meer informatie over

Play/pause
Media Bluetooth®
Shuffle
Willekeurige afspeelvolgorde tracks of audiobestanden
Ander apparaat
Andere Bluetooth®-eenheid kiezen
Nieuw apparaat zoeken
Auto herkenbaar maken
Opties FAV-toets
Favorieten
Geen functie
Play/pause
Media Bluetooth®
Shuffle
Willekeurige afspeelvolgorde tracks of audiobestanden
Eenheid 1
Eenheid 2
enz.
Aansluiten vor media
Media Bluetooth®
Apparaat verwijderen
Bluetooth®-eenheid verwijderen