Collision Warning* - functie

‘Collision Warning met Auto Brake en fietsers- en voetgangsdetectie’ is een hulpmiddel dat bedoeld is om u te waarschuwen, wanneer het gevaar bestaat dat u op een voetganger of achter op een (stilstaande of rijdende) fietser of voorligger botst.
P4-1220-Collision Warning - Komponentplacering Sedan
Functie-overzicht1.
  1. Ikon röd cirkel 1Audiovisueel waarschuwingssignaal bij gevaar voor een botsing.
  2. Ikon röd cirkel 2Radarsensor2
  3. Ikon röd cirkel 3Camerasensor

Collision Warning met Auto Brake vervult drie functies in de volgende volgorde:

  1. Collision Warning
  2. Brake Support3
  3. Auto Brake3

Collision Warning en City Safety™ vullen elkaar aan.

1 – Collision Warning

Eerst wordt u gewaarschuwd voor een dreigende aanrijding.

Collision Warning kan voetgangers, fietsers of voertuigen voor uw auto registreren die stilstaan of zich in dezelfde richting als u bewegen.

Bij gevaar voor een aanrijding met een voetganger, fietser of voertuig, wordt uw aandacht getrokken met een rood knipperend waarschuwingssymbool (1) en een akoestisch signaal.

2 – Brake Support2

Als het gevaar voor een aanrijding na de Collision Warning verder is toegenomen, treedt de Brake Support in werking.

Dit betekent dat het systeem de nodige voorbereidingen treft voor een snelle remmanoeuvre, waarna de remmen licht worden aangezet. Dit is te merken aan een lichte schok.

Als u het rempedaal met een bepaalde snelheid bedient, wordt het maximale remvermogen geleverd.

Brake Support helpt u eveneens bij het remmen, als het systeem ervan uitgaat dat de remmanoeuvre alleen niet voldoende is om een botsing te voorkomen.

3 – Auto Brake2

Op het laatste moment wordt de automatische remfunctie geactiveerd.

Als u in deze fase nog steeds niet aan een uitwijkmanoeuvre bent begonnen en het aanrijdingsgevaar urgent is, schakelt de automatische remfunctie in, ongeacht of u remt of niet. De auto wordt daarbij maximaal afgeremd om de botssnelheid te beperken of zoveel als nodig is om een aanrijding te voorkomen. Voor fietsers wordt mogelijk zeer laat gewaarschuwd en geremd of gelijktijdig gewaarschuwd en geremd.

 Waarschuwing

Collision Warning werkt niet in alle rijsituaties, verkeers-, weers- en wegomstandigheden. Collision Warning reageert niet op naderende tegenliggers of fietsers noch op dieren.

Er wordt alleen gewaarschuwd wanneer het risico van een botsing groot is. In het onderdeel “Functie” en “Beperkingen” wordt geïnformeerd over de beperkingen die u als bestuurder moet kennen, voordat u de Collision Warning met Auto Brake gebruikt.

Er wordt niet gewaarschuwd noch geremd voor voetgangers en fietsers bij een rijsnelheid hoger dan 80 km/h.

In het donker en in tunnels kan niet worden gewaarschuwd noch geremd voor voetgangers en fietsers – zelfs al brandt de straatverlichting.

Auto Brake kan een botsing geheel voorkomen of de botssnelheid verlagen. Bedien voor een maximale remwerking altijd het rempedaal – ook al wordt er automatisch geremd.

Wacht nooit een waarschuwingssignaal van de Collision Warning af. U bent er altijd verantwoordelijk voor om de juiste afstand en snelheid aan te houden – ook bij gebruik van de Collision Warning met Auto Brake.

  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 NB De afbeelding is schematisch – afhankelijk van het model zijn afwijkingen mogelijk.
  3. 2 Alleen met een systeem in uitvoering 2.
  4. 3 Alleen met een systeem in uitvoering 2.

Gerelateerde documenten