Internetkaart1 - gedetailleerde route-informatie

Hier verschijnen de manoeuvres van iedere etappe, zoals afritten en kruisingen.

Druk voor weergave van gedetailleerde route-informatie in de normaalweergave van de bron op OK/MENU en kies RouteGedet. route-informatie.

P3/P4-1420-IMAP-menu-Detailed route details
Gedetailleerde route-informatie.

De route tot aan de bestemming bestaat uit een aantal manoeuvres van verschillende aard zoals rechte stukken, afritten, kruisingen, opritten en dergelijke. Loop de deeltrajecten door met Volgende/Vorige. De positie op de kaart, de bijbehorende namen, de afstanden en de nuttige plaatsen verschijnen. De getoonde afstand is de afstand tussen twee manoeuvres en telt om die reden niet af, naarmate de auto de locatie voor de manoeuvre nadert.

  1. 1 Geldt voor bepaalde markten.