Elektrische achterklepbediening*

U kunt de achterklep van de auto openen/sluiten met een knop op het verlichtingspaneel, met het met rubber beklede drukplaatje onder de buitenhandgreep en met een knop op de transpondersleutel. U sluit de klep met de sluitingsknop aan de onderkant van de klep.
P3007-POT automatisk stängning av baklucka
Sluitingsknop

 N.b.

Let op de dakhoogte bij het gebruik van de elektrische achterklepbediening. Maak geen gebruik van de elektrische achterklepbediening bij een geringe dakhoogte (zie onder het kopje “Openingsfunctie achterklep onderbreken”).

 N.b.

 • Om oververhitting tegen te gaan wordt het systeem na langdurig en continu gebruik automatisch even uitgeschakeld. Ca. 2 minuten later is het opnieuw klaar voor gebruik.
 • Als de startaccu ontladen of losgekoppeld is geweest, moet de achterklep eenmaal handmatig worden geopend en gesloten om het systeem te resetten.

Programmeerbare maximale openingshoek

Het is mogelijk de maximale openingshoek van de achterklep te programmeren. Dit is bijvoorbeeld handig in een garage met een beperkte dakhoogte. Doe het volgende:

 • Open de klep handmatig, houd deze in de gewenste stand vast, druk lang (minstens 3 seconden) op de knop op de achterklep en laat de klep vervolgens los – de programmering is daarmee afgerond.
 • Om de programmering te verwijderen moet u de klep handmatig in een hogere stand zetten en lang (minstens 3 seconden) op de knop op de achterklep drukken. Wanneer u de klep vervolgens loslaat, is de programmering verwijderd.

Beveiliging tegen overbelasting

Als de achterklep tijdens het openen/sluiten in zekere mate wordt gehinderd door een obstakel treedt de beveiliging tegen overbelasting in werking.

 • Gebeurt dit tijdens het openen dan wordt de elektrische achterklepbediening uitgeschakeld waarna deze stopt.
 • Gebeurt dit tijdens het sluiten dan komt de achterklep tot stilstand om vervolgens enkele centimeters van het obstakel af te bewegen.

 Waarschuwing

Let op het gevaar voor beknelling tijdens het openen/sluiten. Controleer alvorens de achterklep te openen/sluiten of er niemand in de buurt van de achterklep staat, omdat ernstig beknellingsletsel anders niet uitgesloten kan worden.

Let altijd op bij bediening van de achterklep.

Achterklep openen

Symbol lastning i bagageutrymmet

De achterklep is op drie manieren te openen, waarvan twee met behulp van deze knop:

 • Knop op verlichtingspaneel lang indrukken – houd de knop ingedrukt totdat de achterklep wordt geopend.
 • Knop op transpondersleutel lang indrukken – houd de knop ingedrukt totdat de achterklep wordt geopend.
 • Druk lichtjes op het met rubber beklede drukplaatje onder de buitenhandgreep.

Achterklep sluiten

Symbol lastning i bagageutrymmet

De achterklep is te sluiten met deze knop op de achterklep of handmatig.

 • Druk op de knop – de klep wordt automatisch gesloten.

Openings-/sluitfunctie achterklep onderbreken

Symbol lastning i bagageutrymmet

Dit kan op vier manieren, waarvan drie met behulp van deze knop:

 • Druk op de knop op het verlichtingspaneel
 • Druk op de knop op de transpondersleutel
 • Druk op de knop op de achterklep
 • Druk op het met rubber beklede drukplaatje onder de buitenhandgreep.

- De klepbeweging wordt afgebroken en de klep komt tot stilstand.

Achterklep handmatig bedienen

 Belangrijk

Bij handmatige bediening van de achterklep is het zaak de klep langzaam te openen of sluiten. Duw de achterklep niet met kracht open of dicht, als de achterklep weerstand biedt. De achterklep kan beschadigd worden en defect raken.

Het systeem wordt gedeactiveerd, als de openings-/sluitingsprocedure zoals hiervoor beschreven, wordt onderbroken.

 • U kunt de achterklep vervolgens handmatig openen/sluiten.
 1. * Optie/accessoire.