Navigatie* - routbegeleidingsopties

Hier kunt u instellingen verrichten voor de presentatie van de begeleiding.
P3-1346-NAV-Melco Meny Inställn Vägledn.alt Tid för ankomst PopUp
InstellingenBegeleidingsopties

Aankomsttijd of resterende reistijd

Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies InstellingenBegeleidingsoptiesWeergave Aankomsttijd.

Kies een optie voor de tijdsaanduiding:

 • ETA - toont de berekende aankomsttijd
 • RTA - toont de resterende reistijd.

Straatnaam bij stembegeleiding1

Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies InstellingenBegeleidingsoptiesStraatnamen in gespr.begel..

Kies de inhoud van de begeleiding:

 • Vakje aangevinkt - afstand en richting plus de namen van straten en wegen.
 • Vakje uitgevinkt - afstand en richting.

Navigeren met Turn-by-turn

P4-1220-Instrumentpanel - Turn-by-turn
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies InstellingenBegeleidingsoptiesTurn-by-turn navigatie (Pijlen).

Kies de instelling voor de weergave op het instrumentenpaneel:

 • Vakje aangevinkt - weergave van de volgende manoeuvre in het reisplan plus de resterende afstand.
 • Vakje uitgevinkt - geen weergave.

Verkeersinformatie automatisch voorlezen

Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies InstellingenBegeleidingsoptiesAutomatisch oplezen van verkeer.

Kies de instelling voor het voorlezen van verkeersinformatie:

 • Vakje aangevinkt - belangrijke verkeersproblemen langs de route worden voorgelezen.
 • Vakje uitgevinkt - voorleesfunctie niet actief.

Automatische volumeaanpassing

Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies InstellingenBegeleidingsoptiesAudiovolume verlagen.

Kies de instelling voor de volumeaanpassing:

 • Vakje aangevinkt - het volume van het audio- en mediasysteem zoals dat van de radio wordt gedempt, wanneer de stembegeleiding informatie voorleest.
 • Vakje uitgevinkt - geen volumeaanpassing.

Stembegeleiding

Wanneer de auto tijdens de begeleiding een kruising of een afrit nadert, klinkt een gesproken bericht over de resterende afstand en het type manoeuvre. Tegelijkertijd verschijnt er een gedetailleerde kaart van het knooppunt. De stembegeleiding wordt net voor het knooppunt herhaald. Om een melding te herhalen - druk 2 keer op de OK/MENU-knop.

Het volume kan met de volumeknop van de geluidsinstallatie worden aangepast (tijdens een gesproken melding).

 N.b.

Stembegeleiding wordt niet gegeven tijdens gesprekken via een mobieltelefoon met Bluetooth-verbinding.
Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies InstellingenBegeleidingsoptiesGesproken begeleiding.

Kies de instelling voor de stembegeleiding:

 • Vakje aangevinkt - afstand en eerstvolgend type manoeuvre worden voorgelezen.
 • Vakje uitgevinkt - geen stembegeleiding.

Eenvoudige stembegeleiding

Bij stembegeleiding worden er drie (3) instructies gegeven voor iedere manoeuvre: een voorbereidende instructie, een instructie net voor de manoeuvre en de laatste instructie wanneer de manoeuvre moet worden uitgevoerd. Bij activering van eenvoudige stembegeleiding wordt voor iedere verkeersmanoeuvre slechts één (1) instructie gegeven.

Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies InstellingenBegeleidingsoptiesEenvoudige spraakbegeleiding.

Kies de instelling voor de stembegeleiding:

 • Vakje aangevinkt - één (1) begeleidingsinstructie voor ieder begeleidingspunt.
 • Vakje uitgevinkt - geen stembegeleiding.

Snelheidscamera

Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies InstellingenBegeleidingsoptiesWaarschuwing flitspaal.

Kies een functie:

 • Vakje aangevinkt - waarschuwing met een akoestisch signaal en een symbool bij het naderen van een snelheidscamera.
 • Vakje uitgevinkt - geen waarschuwing.

 N.b.

Welke informatie er op de kaart mag worden weergegeven hangt af van de nationale wetgeving. Breng voor actuele informatie een bezoek aan www.volvocars.com/navi.

 N.b.

 • Let erop dat de op de verkeersborden aangegeven maximumsnelheid soms aangepast wordt en daarmee verschilt van die in de database van het navigatiesysteem.
 • De bestuurder is er altijd verantwoordelijk voor dat de geldende verkeers- en snelheidsvoorschriften worden nageleefd.

Signaal voor opgeslagen locatie

Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies InstellingenBegeleidingsoptiesOpgeslagen locatienotificatie.

Kies uit de opgeslagen locaties:

 • Vakje aangevinkt - een akoestisch signaal bij het naderen van een opgeslagen locatie.
 • Vakje uitgevinkt - geen geluidssignaal.

Snelheidsbeperking2

Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies InstellingenBegeleidingsoptiesMax.snelheden tonen.

Kies een functie:

 • Vakje aangevinkt - de geldende snelheidsbegrenzing verschijnt in de vorm van een bord op het instrumentenpaneel3.
 • Vakje uitgevinkt - geen aanduiding op het instrumentenpaneel.

Signaal voor POI tijdens een begeleide route

Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies InstellingenBegeleidingsoptiesKennisgeving reis-POI.

Kies een functie:

 • Vakje aangevinkt - een akoestisch signaal bij het naderen van een POI die deel uitmaakt van een Reisgids.
 • Vakje uitgevinkt - geen geluidssignaal.

Signaal voor begeleide route

Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies InstellingenBegeleidingsoptiesKennisgeving rondleiding.

Kies een functie:

 • Vakje aangevinkt - een akoestisch signaal bij het naderen van een Reisgids.
 • Vakje uitgevinkt - geen geluidssignaal.
 1. * Optie/accessoire.
 2. 1 Alleen bepaalde talen.
 3. 2 Alleen auto’s zonder Informatie verkeersborden.
 4. 3 Alleen wanneer de snelheidsinformatie in de kaartdatabase is opgeslagen.