Roep pechhulp onderweg in met Volvo On Call*

Bij een lekke band, een lege tank of een uitgeputte accu kunt u hulp inroepen.
  1. Druk minstens 2 seconden lang op de ON CALL-knop.
  2. De VOC-helpdesk neemt telefonisch contact met u op om in overleg vast te stellen welke hulp er moet worden geboden.
  1. * Optie/accessoire.