Telefoon met Bluetooth-verbinding loskoppelen

Het is mogelijk een telefoon met Bluetooth-verbinding los te koppelen, waarna de telefoon niet langer is verbonden met de auto.
  • De telefoon wordt automatisch losgekoppeld, wanneer deze buiten het bereik van de auto komt. Als u de telefoon tijdens een lopend telefoongesprek loskoppelt, wordt het gesprek via de telefoon voortgezet.
  • De telefoon is ook los te koppelen door Bluetooth handmatig te deactiveren.

Loskoppelen via het middendisplay

Druk op iCup-2037-Settings symbol onderaan op het display.
Tik op Connectiviteit.
Druk onder Bluetooth op de regel met de naam van de telefoon om zowel telefonie als media los te koppelen.
De telefoon is niet langer met de auto verbonden.

U kunt ook selecteren of de telefoon alleen als telefooneenheid of media-apparaat verbonden moet zijn door op het desbetreffende pictogram te drukken.