Verbonden functies met Google Maps

Voor een volledige functionaliteit in Maps moet de auto verbinding hebben met internet. Hieronder staat een aantal functies die beschikbaar zijn als de auto verbinding heeft.

Maps wordt continu bijgewerkt met verkeersinformatie en informatie van parkeerplaatsen, laadstations en gekoppelde Google-accounts.

Bij deze functies gaat het slechts om voorbeelden. Voor de laatste informatie over de beschikbare functies en hoe die werken gaat u naar g.co/mapsincar.

Verkeersinformatie

Als het verkeer langzaam gaat, ziet u oranje of rode lijnen, afhankelijk van de snelheid van het verkeer. Als de auto geen verbinding meer heeft met internet, verdwijnen de gekleurde lijnen na enkele minuten omdat de gegevens niet meer actueel zijn. Als er weer verbinding tot stand is gebracht, wordt de bijgewerkte verkeersinformatie weer weergegeven. De kaart toont ook informatie over verschillende soorten obstakels, zoals wegwerkzaamheden of ongelukken.

Als er op de huidige route ongelukken gebeuren of andere obstakels ontstaan en er een snellere route beschikbaar is, zal Maps een alternatieve route voorstellen.

Alternatieve route

Na het aangeven van de gewenste bestemming wordt een route voorgesteld, maar ook alternatieve routes. De voorstellen worden onder andere gebaseerd op instellingen in het systeem, verkeersinformatie, berekende afstand en reistijd. U selecteert een alternatieve route in de lijst met voorgestelde routes of door de auto volgens de alternatieve route te besturen, het zogenaamde decide by steering.

Tijdens de reis kunt u van route wisselen. Google Maps geeft u dynamisch een andere route aan op basis van actuele verkeerspatronen, zodat u files e.d. kunt vermijden.

 N.b.

De bovenstaande instructies zijn algemeen en gelden voor externe leveranciers. De beschikbaarheid, bediening en functionaliteit kunnen worden gewijzigd of variëren.