Sensorveld voor parkeerhulp*

Als de auto uitgerust is met parkeerhulp wordt voor iedere sensor die een obstakel waarneemt de afstand met gekleurde velden in het 360°-aanzicht van de parkeerhulpcamera weergegeven.

Sensorvelden voor en achter

De kleur van de velden voor de sensoren achteruit en vooruit verandert als de afstand tot het obstakel kleiner wordt - van geel, via oranje naar rood.
Veldkleur achterAfstand in meter (feet)
Oranje0,6–1,5 (2,0–4,9)
Oranje0,3–0,6 (1,0–2,0)
Rood0–0,3 (0–1,0)
Veldkleur voorAfstand in meter (feet)
Oranje0,6–0,8 (2,0–2,6)
Oranje0,3–0,6 (1,0–2,0)
Rood0–0,3 (0–1,0)

Bij rode sensorvelden gaat het onderbroken geluidssignaal over in een ononderbroken toon.

 Waarschuwing

Px-21w22-iCup-360 sensors

Het sensorveld op het 360°-symbool toont alleen in welke richting een obstakel zich bevindt. Er wordt geen afstand tot het obstakel weergegeven.

Sensorvelden naar de zijkanten

De waarschuwingssignalen zijn afhankelijk van het beoogde traject van de auto. Bij stuuruitslag wordt mogelijk ook gewaarschuwd voor een obstakel dat zich niet recht voor of achter maar schuin voor of achter de auto bevindt.

P5+6-1817 - Extended Park Assist System
Gebieden waarbinnen de parkeersensoren obstakels kunnen ontdekken.
  1. P5-Icon red circle 1Voorste sensorveld links
  2. P5-Icon red circle 2Obstakelsegment in de rijrichting voor de auto – afhankelijk van de stuuruitslag
  3. P5-Icon red circle 3Segment met rode veldkleur en luid onderbroken signaal
  4. P5-Icon red circle 4Achterste sensorveld rechts
  5. P5-Icon red circle 5Obstakelsegment in de rijrichting achter de auto – afhankelijk van de stuuruitslag.
De kleur van de sensorvelden aan de zijkant verandert naarmate de afstand tot het obstakel kleiner wordt – van geel in rood.
Veldkleur zijkantenAfstand in meter (feet)
Oranje0,25–0,9 (0,8–3,0)
Rood0–0,25 (0–0,8)

Bij rode sensorvelden gaat het onderbroken geluidssignaal over in een luid onderbroken signaal.

  1. * Optie/accessoire.