Volledige gebruikershandleiding op middendisplay

Het gedrukte supplement bevat slechts een deel van de informatie. De volledige en laatst bijgewerkte informatie vindt u op het middendisplay van de auto.

 Belangrijk

Om te zorgen dat u belangrijke veiligheidsinstructies kent en voor een zo goed mogelijke ervaring adviseert Volvo dat u de gebruikersinformatie onder de betreffende categorie op het middendisplay volledig leest voordat u de eerste rit gaat maken.

 Belangrijk

U bent er altijd zelf verantwoordelijk voor dat u de auto op veilig wijze bestuurt en dat u de geldende wetgeving en voorschriften in acht neemt. Het is ook belangrijk dat u de auto volgens Volvo's adviezen in de gebruikershandleiding onderhoudt en bedient.

Informatie zoeken op het middendisplay van de auto

De complete en actuele informatie voor uw auto is altijd te vinden op het middendisplay. Om naar de handleiding te gaan, tik op iCup-2037-App view symbol en vervolgens op iCup--2037-Owners manual.

Informatie vindt u:
  • door de zoekfunctie te gebruiken
  • via visuele navigatie met exterieur- en interieurafbeeldingen
  • door via categorieën naar de juiste informatie te klikken.

 N.b.

De digitale gebruikershandleiding is tijdens het rijden niet beschikbaar.

Als u de taal op het middendisplay verandert, kan dat betekenen dat bepaalde eigenaarsinformatie niet overeenkomt met de nationale of lokale wet- en regelgeving. Verander de taal niet in een moeilijk te begrijpen taal, want dan kan het lastig zijn om de structuur op het scherm terug te vinden.