Parkeerrem activeren en deactiveren

Gebruik de parkeerrem om te voorkomen dat een stilstaande auto kan wegrollen. Een geactiveerde parkeerrem blokkeert de beide achterwielen.

Parkeerrem activeren

P6-22w22-BEV-Parking brake button
De knop voor de parkeerrem zit bij de schakelhendel.
Druk op de knop.
Het symbool op het bestuurdersdisplay gaat branden wanneer de parkeerrem is geactiveerd.

Automatische activering

De parkeerrem wordt automatisch geactiveerd

  • als de auto wordt afgezet.
  • als u de veiligheidsgordel afdoet en/of het bestuurdersportier opent.
  • als de functie Hold (rem bij stilstand) geactiveerd is en de auto langere tijd (ca. 5-10 minuten) stilstaat.

 Belangrijk

Controleer of het symbool voor parkeerrem brandt als u de auto verlaat.

Noodrem

In noodgevallen kunt u de parkeerrem ook tijdens het rijden activeren door de knop ingedrukt te houden.

De auto wordt dan krachtig geremd met de bedrijfsrem. Bij het loslaten van de knop of het intrappen van het gaspedaal wordt de rem uitgeschakeld.

 N.b.

Bij activeren van de noodrem bij hogere snelheden klinkt er tijdens het remmen een signaal.

Parkeerrem deactiveren

De parkeerrem wordt automatisch gedeactiveerd bij het kiezen van een versnelling.

Doe de veiligheidsgordel om.
Trap het rempedaal in.
Kies schakelstand D of R
De parkeerrem wordt automatisch gelost en het symbool op het bestuurdersdisplay dooft.
Laat het rempedaal los.

Als One Pedal Drive geactiveerd is, zal de auto niet vooruitrijden, maar kan hij wel wegrollen als de helling van de ondergrond dezelfde richting heeft als de gekozen schakelstand.

Als One Pedal Drive gedeactiveerd is, zal de auto bij licht intrappen van het gaspedaal langzaam in de gekozen richting rijden.

 N.b.

Een voorwaarde voor automatische deactivering is dat de bestuurder de veiligheidsgordel moet hebben omgedaan of dat het bestuurdersportier is dichtgedaan.

Symbool op bestuurdersdisplay

SymboolBetekenis
P5P6-2037-iCup-Parking brake warning symbol

Brandt constant: de parkeerrem is geactiveerd.

Knippert: er is een storing opgetreden met de parkeerrem. Lees de melding op het bestuurdersdisplay.