Toetsenbord op middendisplay

Met het toetsenbord van het middendisplay kunt u met toetsen tekst invoeren op het scherm, maar ook handmatig door letters, cijfers of woorden "in te tekenen" op het scherm.

Met het toetsenbord kunnen woorden of tekens worden ingevoerd, bijv. om sms-berichten vanuit de auto op te stellen, wachtwoorden in te vullen en naar artikelen te zoeken in de digitale gebruikershandleiding.

Het toetsenbord verschijnt alleen als het mogelijk is om op het scherm te schrijven.

iCup-2037-Keyboard down symbol

Druk op deze knop om het toetsenbord te verbergen. Als dat niet mogelijk is, verschijnt de knop niet.

iCup-2037-Keyboard symbol

Druk op deze knop om normaal tekens in te voeren.

iCup-2037-Keypad handwriting

Druk op deze knop om tekens handmatig in te tekenen.

Bevestig de tekstinvoer door op de bevestigingsknop boven het toetsenbord te drukken. De knop kan er verschillend uitzien, al naar gelang de context.

Woorden of tekens handmatig invoeren

Voer een woord of teken in het gebied voor handgeschreven letters in.
Er worden voorstellen voor woorden of tekens weergegeven. De meest geschikte staat bovenaan de lijst.

 Belangrijk

Raak het scherm niet met scherpe voorwerpen aan om krassen te voorkomen.
U kunt een ander woord of teken uit de lijst kiezen door erop te drukken. U kunt ook even wachten.
Het woord of teken wordt dan ingevoerd.

Letter- of tekenvarianten

U kunt letter- en tekenvarianten, bijv. é of è, invoeren door de letter of het teken ingedrukt te houden. Er wordt een vak met mogelijke varianten weergegeven en u kiest de gewenste variant door erop te drukken. Als u geen variant kiest, wordt de originele letter of het originele teken gebruikt.