Andere telefoon met Bluetooth-verbinding kiezen

U kunt een andere telefoon met Bluetooth-verbinding kiezen.

U doet dit door de telefoonapp te openen en te drukken op P5P6-iCup-2222-Change phone symbol.

U kunt ook op de volgende manier tussen telefoons wisselen.
Druk op iCup-2037-Settings symbol onderaan op het display.
Tik op Connectiviteit.
Druk onder Bluetooth op de naam van de aan te sluiten telefoon.
Selecteer of deze voor zowel telefonie als media moet worden gebruikt.