Zekering vervangen

Een overbelaste zekering moet worden vervangen om de betreffende elektrische component weer te kunnen gebruiken.
Kijk waar de juiste zekering zit in de zekeringoverzichten voor de verschillende relais- en zekeringenhouders.
Trek de zekering naar buiten en bekijk deze van opzij om te kijken of het gebogen draadje soms doorgebrand is.
Breng in dat geval een nieuwe zekering aan met dezelfde kleur en stroomsterkte.

 N.b.

In bepaalde zekeringkasten kan een speciale tang zitten om meer grip te krijgen op de zekering.

 Waarschuwing

Vervang een zekering nooit door vreemde objecten of een zekering met een grotere stroomsterkte. Dat kan leiden tot beschadigingen van het elektrische systeem en brand veroorzaken.

Neem contact op met een erkende Volvo-werkplaats voor vervanging van zekeringen die niet in de gebruikershandleiding worden beschreven.

 Waarschuwing

Neem contact op met een erkende Volvo-werkplaats voor vervanging van zekeringen die niet in de gebruikershandleiding worden beschreven.