Afleiding van de bestuurder

Het is uw verantwoordelijkheid als bestuurder om uw eigen veiligheid en de veiligheid van inzittenden en andere weggebruikers op alle mogelijke manieren te waarborgen. Tot deze verantwoordelijkheid behoort het ontwijken van afleidingen, zodat u zich bijvoorbeeld niet moet bezighouden met zaken die niet direct verband houden met de besturing van de auto in het verkeer.

Uw nieuwe Volvo is uitgerust met inhoudelijk rijke entertainment- en communicatiesystemen. U hebt wellicht ook andere draagbare elektronische apparaten voor uw eigen gemak. Gebruik deze systemen en apparaten op een veilige manier om afleiding te voorkomen.

Voor al deze systemen willen we, als blijk van Volvo's toewijding aan uw veiligheid, de volgende waarschuwing met u delen. Gebruik dergelijke apparaten of functies in de auto nooit zodanig dat u wordt afgeleid van uw taak om veilig te rijden. Als u wordt afgeleid kan dit ernstige ongelukken veroorzaken. Los van deze algemene waarschuwing, willen we u graag de volgende adviezen geven voor enkele nieuwe functies waarmee de auto kan zijn uitgerust:

 Waarschuwing

  • Gebruik tijdens het rijden nooit een handheld mobiele telefoon. In bepaalde gebieden is het voor de bestuurder verboden om een mobiele telefoon te gebruiken wanneer de auto rijdt.
  • Als de auto is voorzien van een navigatiesysteem, mag u alleen instellingen verrichten en wijzigingen aanbrengen in het reisplan wanneer de auto geparkeerd staat.
  • Programmeer het audiosysteem nooit wanneer de auto rijdt. Programmeer de voorinstellingen van de radio terwijl de auto geparkeerd staat en gebruik de geprogrammeerde voorinstellingen om de radio sneller en eenvoudiger te bedienen.
  • Gebruik nooit laptops of tablets wanneer de auto rijdt.

Gerelateerde documenten