Lichtbundel van koplampen aanpassen

Bij koplampen met pixeltechnologie* kan de lichtbundel worden aangepast bij wisselen tussen rechtsrijdend en linksrijdend verkeer en andersom. De functie past de lichtbundel van de koplampen aan om het risico van verblinding van tegenliggers te beperken.

Bij koplampen zonder pixeltechnologie hoeft de lichtbundel niet te worden aangepast bij wisselen tussen rechtsrijdend en linksrijdend verkeer en andersom.

Voor het aanpassen van de lichtbundel doet u het volgende:

Tik op iCup-2037-Settings symbol op het middendisplay.
Tik vervolgens op Bedieningselementen.
Kies Verlichting en activeer/deactiveer Rechtsrijdend verkeerLinksrijdend verkeer.
  1. * Optie/accessoire.

Gerelateerde documenten