Panoramadak* bedienen

Het panoramadak en het zonnescherm zijn te bedienen met een bedieningsknop aan het plafond en zijn allebei voorzien van een inklembeveiliging.

 Waarschuwing

Kinderen, andere passagiers of voorwerpen kunnen bekneld raken door bewegende delen.

  • Let altijd op bij bediening van ruiten.
  • Laat kinderen niet met de bedieningselementen spelen.
  • Laat kinderen nooit alleen achter in de auto.
  • Denk eraan altijd de stroom voor de elektrisch bedienbare ruiten te onderbreken door alle sleutels mee te nemen uit de auto als u de bestuurdersstoel verlaat. Let op: als de software van de auto niet is bijgewerkt naar versie 1.101 of later kunnen de elektrisch bedienbare ruiten weer worden geactiveerd via het middendisplay of doordat er iemand op de bestuurdersstoel gaat zitten, ook als de sleutels niet in de auto aanwezig zijn.
  • Steek geen voorwerpen of lichaamsdelen via de ruiten naar buiten, ook al is het elektrische systeem van de auto volledig uitgeschakeld.

 Belangrijk

  • Open het panoramadak niet, wanneer lastdragers zijn gemonteerd.
  • Leg geen zware voorwerpen boven op het panoramadak.

 Belangrijk

  • Verwijder sneeuw en ijs van het panoramadak alvorens het te openen. Wees voorzichtig om krassen op oppervlakken of schade aan lijsten tegen te gaan.
  • Bedien het panoramadak niet, als het vastgevroren is.

Om het panoramadak en het zonnescherm te kunnen bedienen, moet de auto in gebruiksstand Comfort of Rijden staan.

Bediening is tevens mogelijk met behulp van de sleutel of passieve opening* via de portiergreep.

 Waarschuwing

Let erop dat kinderen of andere inzittenden niet bekneld raken wanneer u alle ruiten tegelijkertijd sluit via de sleutel of bij passief openen* via de portiergreep.

 Belangrijk

Controleer of het panoramadak bij sluiten goed vergrendelt.

Het panoramadak en het zonnescherm zijn ook voorzien van een inklembeveiliging. Bij problemen met de inklembeveiliging kunt u een resetprocedure proberen.

 N.b.

De ruiten zijn bij lage temperaturen mogelijk niet te bedienen.

Panoramadak naar de ventilatiestand openen en sluiten via bediening aan plafond

P5-22w22-Ventilation mode
Ventilatiestand, achterkant verticaal opengekanteld.

Openen en sluiten kan door één keer op een willekeurige plek op de aanraakgevoelige bedieningsknop te drukken.

Bij activering van de ventilatiestand wordt het voorste glassegment aan de achterzijde opengekanteld. Als het zonnescherm helemaal dichtstaat bij activering van de ventilatiestand, wordt het automatisch zo'n 150 mm (6 inch) geopend.

Het zonnescherm beweegt automatisch mee, als u het panoramadak vanuit de ventilatiestand sluit.

Panoramadak volledig openen en sluiten via bediening aan plafond

P5-22w22-Open and close roof

Maak een gelijkmatige en ononderbroken veegbeweging naar achteren/voren over de aanraakgevoelige bedieningsknop om het panoramadak volledig te openen/sluiten. Bij problemen moet u de beweging sneller of langzamer doen.

Volautomatische bediening

Zonnescherm helemaal openen - veeg één keer naar achteren over de bedieningsknop.

Panoramadak openen tot in comfortstand - nog een keer naar achteren vegen over de bedieningsknop.

Panoramadak maximaal openen - veeg een derde keer naar achteren over de bedieningsknop.

Sluiten door twee keer naar voren te vegen over de bedieningsknop.

Volautomatische bediening – snel openen of sluiten

Het panoramadak en het zonnescherm zijn tegelijkertijd te openen of sluiten:

Openen – veeg twee keer naar achteren over de bedieningsknop. U hoeft niet te wachten totdat het zonnescherm volledig is geopend voordat u een tweede keer veegt.
Sluiten – veeg twee keer naar voren over de bedieningsknop. U hoeft niet te wachten totdat het zonnescherm volledig is gesloten voordat u een tweede keer veegt.