Middendisplay hanteren

Veel autofuncties zijn te bedienen en regelen vanaf het middendisplay. Het middendisplay is een touchscreen dat op aanraking reageert.

Touchscreenfunctie middendisplay gebruiken

Het scherm reageert op verschillende manieren bij slepen, vegen of drukken. U kunt bijv. van het ene naar het andere scherm bladeren, objecten markeren en scrollen in een lijst door het scherm op verschillende manieren aan te raken.

Het middendisplay is een optisch touchscreen.

Het display is gelijktijdig door twee mensen te bedienen, bijv. om het klimaat aan de bestuurders- en passagierszijde in te stellen.

 Belangrijk

Raak het scherm niet met scherpe voorwerpen aan om krassen te voorkomen.

 N.b.

Door het dragen van handschoenen kan de respons van het touchscreen minder worden of uitblijven.

Terugkeren naar homescherm vanuit een ander scherm

Druk kort op de homeknop onder het middendisplay.
De laatst geactiveerde stand voor het homescherm verschijnt.

Bediening op middendisplay gebruiken

Tal van autosystemen gebruiken bedieningselementen. Regel bijv. de temperatuur door:

  • de bediening naar de gewenste temperatuur te slepen
  • op + of te drukken om de temperatuur in stapjes te verhogen of te verlagen
  • op de gewenste temperatuur op het bedieningselement te drukken.