Displayweergave voor verkeersbordinformatie*

De functie verkeersbordinformatie toont verkeersborden op verschillende manieren, afhankelijk van het bord en de situatie. De volgende afbeeldingen zijn voorbeelden.

De functie is beschikbaar op bepaalde markten.

Px-21w22-iCup-Road Sign Information example (EU)
Voorbeeld1 van geregistreerde snelheidsinformatie.

Als de functie een verkeersbord heeft geregistreerd met een maximumsnelheid zal dat bord als symbool worden weergegeven op het bestuurdersdisplay.

Als de auto is uitgerust met kaartgegevens* wordt ook snelheidsspecifieke informatie opgehaald uit de kaartdatabase, wat betekent dat informatie over een maximumsnelheid op het bestuurdersdisplay kan verschijnen of veranderen zonder dat u een snelheidsbord bent gepasseerd.

P5-1507-Road Sign Information, no overtakning signs

Samen met het symbool voor de geldende maximumsnelheid kan ook een aanvullend bord verschijnen, bijvoorbeeld het bord voor een inhaalverbod.

P5-1507-Road Sign Information, no-entry sign 19x19

Bij een inrit met verbodsborden, of met een verbod dat wordt bevestigd door bord- en kaartgegevens, wordt de bestuurder gewaarschuwd met een knipperend symbool op het bestuurdersdisplay en een geluidswaarschuwing.2

Einde maximumsnelheid of einde autoweg

Wanneer de functie een "indirect snelheidsbord" detecteert, dat aangeeft dat de huidige snelheidslimiet eindigt – bijv. bij het einde van de autoweg – verschijnt op het bestuurdersdisplay een symbool met het corresponderende verkeersbord.

Bij een auto met kaartgegevens* worden normaal gesproken alleen directe snelheidsborden getoond – indirecte snelheidsborden verschijnen alleen als in de kaartgegevens geen informatie staat over de maximumsnelheid voor het desbetreffende routegedeelte.

Voorbeeld van indirect snelheidsbord:

P5-1507-Road Sign Information, end of all restrictions

Einde maximumsnelheid.

P5-1507-Road Sign Information, end of motorway

Einde snelweg.

Het symbool op het bestuurdersdisplay gaat na korte tijd uit en gaat weer branden bij het passeren van het volgende snelheidsbord.

Gewijzigde maximumsnelheid

Als u een direct snelheidsbord passeert als een maximumsnelheid gewijzigd wordt wordt een symbool met het corresponderende verkeersborg op het bestuurdersdisplay getoond.

P5-1519-Road Sign Information, 90 km/h symbol

Voorbeeld van een direct snelheidsbord.

Het symbool op het bestuurdersdisplay gaat na korte tijd uit en gaat weer branden bij het passeren van het volgende snelheidsbord.

Bij een auto met kaartgegevens* verschijnt een snelheidsbord op het bestuurdersdisplay wanneer er in de kaartgegevens informatie over een maximumsnelheid voor het desbetreffende routegedeelte staat, zelfs al bent u geen direct snelheidsbord gepasseerd. Als er geen informatie in de kaartgegevens staat, verdwijnt het bord na een tijdje weer.

Aanvullende borden

P5-1507-Road Sign Information, example of signs
Voorbeelden van aanvullende borden.

Soms kent een en dezelfde weg verschillende maximumsnelheden – een aanvullend bord geeft dan aan onder welke omstandigheden de snelheden gelden. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een gevaarlijke weg bij bijvoorbeeld regen en/of mist.

Het aanvullende bord met betrekking tot regen verschijnt alleen als de ruitenwissers zijn geactiveerd.

P5-1507-Road Sign Information, signs that only apply certain time of the day

Sommige snelheden gelden bijvoorbeeld alleen een bepaald traject of op een bepaalde tijd van de dag. U wordt hierop geattendeerd met een symbool voor een aanvullend bord onder het snelheidssymbool.

Bord voor "Schoolzone" en "Woonerf"

P5-1617 - Road Sign Information, Sign for "School" and "Children at play"

Het bestuurdersdisplay kan borden voor Schoolzone of Woonerf tonen als de gegevens beschikbaar zijn.

  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 De getoonde verkeersborden zijn marktspecifiek – de afbeeldingen in deze handleiding zijn slechts voorbeelden.
  3. 2 Geldt voor bepaalde markten.