Bereik van de sleutel

Voor een goede werking van de sleutel moet die zich binnen een bepaalde afstand van de auto bevinden.

Fysieke barrières tussen de sleutel en de auto kunnen het bereik negatief beïnvloeden of het signaal volledig belemmeren.

Bij gebruik van de knoppen op de sleutel

De functies van de sleutel die worden aangestuurd via de knoppen hebben bereik tot ongeveer 20 meter (65 voet) afstand van de auto.

Als de auto niet reageert bij bediening van een knop – probeer het dan op minder grote afstand opnieuw.

Bij passief* gebruik

P6-1746-XC40-Remote key range

Voor passief gebruik moet een sleutel zich binnen ongeveer 1 tot 1,5 meter (3 tot 5 voet) afstand van de portieren of de achterklep van de auto bevinden.

 N.b.

Er kunnen storingen optreden in de sleutelfuncties door radiogolven in de lucht, omringende gebouwen, topografische omstandigheden e.d. Het is altijd mogelijk de auto te vergrendelen/ontgrendelen met het sleutelblad.
  1. * Optie/accessoire.