Rijbaanassistent

De rijbaanassistent (LKA1) moet op snelwegen, hoofdwegen en dergelijke het risico beperken dat uw auto onbedoeld de eigen rijbaan verlaat.

De rijbaanassistent stuurt de auto terug in de rijbaan en/of waarschuwt u met stuurtrillingen.

De rijbaanassistent is actief in het snelheidsinterval 65–200 km/h (40–125 mph) op wegen met goed zichtbare zijlijnen.

Op smalle wegen is de functie mogelijk niet beschikbaar en wordt dan stand-by gezet. Als de weg weer voldoende breed is, wordt de functie weer beschikbaar.

P5-1507-Driver Alert Control, the position of the car in the lane
Een camera tast de zijlijnen van de weg/rijbaan af.
P5-1507-Lane keeping aid, steers the car back into its lane
De rijbaanassistent stuurt de auto terug de rijbaan in.
P5-1846-Lane Keeping Aid brake pulse
De rijbaanassistent waarschuwt met stuurtrillingen.
Rijbaanassistent reageert als volgt:
  • Als de auto een zijlijn nadert, zal de functie met een geringe stuurbeweging de auto actief terug de rijbaan in sturen.
  • Als de auto een zijlijn dreigt te passeren, wordt u gewaarschuwd met stuurtrillingen.

 N.b.

Als de richtingaanwijzers/knipperlichten aanstaan, biedt de rijbaanassistent geen stuurhulp of waarschuwing.

 Waarschuwing

  • De functie is een systeem voor aanvullende rijhulp om de bestuurder te ontlasten en de rijveiligheid te verhogen, maar het systeem werkt niet in alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden.
  • U wordt geadviseerd om alle paragrafen over het systeem in de gebruikershandleiding door te nemen en bijvoorbeeld te lezen over de beperkingen die u moet kennen voordat u het systeem gebruikt.
  • De rijhulpsystemen ontslaan u niet van de plicht om alert en adequaat te reageren, zodat u de auto altijd op een veilige manier moet blijven besturen, met inachtneming van een passende snelheid en geschikte afstand tot andere weggebruikers en met respect voor de geldende verkeersregels en -bepalingen.

Rijbaanassistent grijpt niet in

P5-1507-Lane keeping aid does not engage on sharp inside curves
De rijbaanassistent grijpt niet in scherpe binnenbochten in.

In bepaalde gevallen staat de rijbaanassistent u toe om zijlijnen te passeren zonder in te grijpen met stuurhulp of te waarschuwen – bijvoorbeeld bij gebruik van de richtingaanwijzers of bij toestemming voor afsnijden van bochten.

Handen aan het stuur

Voor het gebruik van de stuurhulp met rijbaanassistent moet u uw handen aan het stuur houden. Het systeem controleert voortdurend of dit het geval is.

Als u uw handen niet aan het stuur houdt, klinkt een geluidssignaal en op het bestuurdersdisplay verschijnt een melding om actief te sturen:

  • Gebruik het stuur Lane Keeping Aid

Als de bestuurder geen gehoor geeft en niet stuurt, klinkt er een waarschuwingssignaal totdat de bestuurder de auto weer gaat besturen.

  1. 1 Lane Keeping Aid