Maatregel bij een waarschuwing voor een lage bandenspanning

Wanneer de bandenspanningscontrole1 waarschuwt voor een te lage bandenspanning, is actie vereist.
Px-2037-iCup-Tire Pressure Monitoring System symbol

Controleer de bandenspanning en corrigeer deze zo nodig wanneer het controlesymbool voor het systeem gaat branden en de melding over lage bandenspanning verschijnt.

Zet de auto uit.
Controleer de bandenspanning van alle vier de wielen met een manometer.
Pomp de banden op tot de juiste spanning, zie de sticker aan de binnenkant van de portierstijl aan bestuurderszijde voor de aanbevolen spanning voor originele banden.

Sla de nieuwe bandenspanning altijd via het middendisplay op in het systeem nadat de bandenspanning is aangepast. Dit is alleen mogelijk als de auto draait en stilstaat.

Let erop dat het controlesymbool niet dooft voordat het opslaan van de nieuwe bandenspanning is begonnen.

Er moet enkele minuten worden gereden met meer dan 35 km/h (22 mph) om het systeem in staat te stellen om de nieuwe referentiewaarde op te slaan.

 N.b.

Controleer de bandenspanning bij koude banden om de verkeerde bandenspanning tegen te gaan. Koude banden hebben dezelfde temperatuur als de omgeving (na ca. 3 uur stilstand). Al na enkele kilometers rijden worden de banden warm en loopt de spanning op.

 N.b.

  • Plaats na het oppompen van een band altijd het ventieldopje terug om schade aan het ventiel door grind, vuil e.d. te voorkomen.
  • Gebruik alleen kunststof dopjes. Metalen ventieldopjes kunnen roesten en zijn moeilijk los te draaien.

 Waarschuwing

  • Een verkeerde bandenspanning kan tot bandenpech leiden, waarbij u de controle over de auto kunt verliezen.
  • Het systeem kan plotselinge bandenschade onmogelijk voorzien.
  1. 1 Indirect Tyre Pressure Monitoring System (iTPMS)