Op een helling parkeren

Let er altijd op dat bij parkeren op een helling de parkeerrem is geactiveerd.

Bij het parkeren van de auto op een oplopende helling:

  • Draai de wielen van de trottoirband af.

Bij het parkeren van de auto op een aflopende helling:

  • Draai de wielen naar de trottoirband toe.

 Waarschuwing

Parkeer bij winterse wegomstandigheden niet op hellingen, aangezien de auto dan kan gaan glijden.