Instellingen voor ontgrendeling

U kunt verschillende procedures voor ontgrendeling kiezen.
Tik op iCup-2037-Settings symbol op het middendisplay.
Tik op Bedieningselementen.
Kies de instelling voor ontgrendelen.