Auto starten

Om de auto te starten, moet er een sleutel in de auto aanwezig zijn.

 Waarschuwing

Vóór het starten:

  • Doe de veiligheidsgordel om.
  • Stel stoel, stuur en spiegels in.
  • Zorg ervoor dat het rempedaal volledig kan worden ingetrapt.
Zorg ervoor dat de sleutel zich in de auto bevindt.
Doe de veiligheidsgordel om.
Trap het rempedaal in.
Schakel naar D of R.
De auto staat nu in de rijstand.
Laat het rempedaal los.

Als One Pedal Drive geactiveerd is, zal de auto niet vooruitrijden, maar kan hij wel wegrollen als de helling van de ondergrond dezelfde richting heeft als de gekozen schakelstand.

Als One Pedal Drive gedeactiveerd is, zal de auto bij licht intrappen van het gaspedaal langzaam in de gekozen richting rijden.

 Belangrijk

Het is niet mogelijk om de auto te starten als de laadkabel nog is aangesloten. Let erop dat u de laadkabel uit de laadaansluiting neemt en de klep van de laadaansluiting dichtdoet voordat u de auto start.