Profielinstellingen

Vanuit profielinstellingen is o.a. het volgende mogelijk: de profielnaam wijzigen, gekoppelde sleutels toevoegen en verwijderen, verschillende accounts koppelen (bijvoorbeeld Volvo ID), het vergrendelscherm activeren en een actief profiel wissen.

Schermvergrendeling activeren

Wanneer de schermvergrendeling geactiveerd is, heeft u een wachtwoord nodig om een actief profiel te kunnen gebruiken.

Druk op iCup-2037-Settings symbol.
Kies Profielen.
Kies Schermvergrendeling.
Kies het type schermvergrendeling en activeer.
De schermvergrendeling wordt op het middendisplay getoond bij het wisselen naar het profiel en bij elke keer dat het systeem opnieuw wordt gestart.

Profiel wissen

Instellingen die zijn opgeslagen onder een of meer profielen zijn alleen te wissen als de auto stilstaat.

Druk op iCup-2037-Settings symbol.
Kies Profielen.
Kies Dit profiel verwijderen.
Gebruikersinformatie en aansluitingen gekoppeld aan het profiel worden gewist.
Het systeem wordt in een uitgelogde stand gezet en gewijzigde instellingen worden niet in een profiel opgeslagen.

Beheerder worden

Er kan een profiel voor de beheerder worden gemaakt.

Druk op iCup-2037-Settings symbol.
Kies Profielen.
Kies Admin worden.

Profiel een andere naam geven

Druk op iCup-2037-Settings symbol.
Kies Profielen.
Druk op Bewerken bij de huidige profielnaam.
Wijzig de profielnaam en bevestig de wijziging.