Serviceprogramma van Volvo

Om de verkeersveiligheid, bedrijfszekerheid en betrouwbaarheid van de auto op een hoog peil te houden, dient u de voorschriften van het Serviceprogramma van Volvo op te volgen zoals die omschreven staan in het Service- en garantieboekje van Volvo.

Volvo adviseert u om service- en onderhoudswerkzaamheden over te laten aan een erkende Volvo-werkplaats. Volvo-werkplaatsen beschikken over het vereiste personeel, het speciale gereedschap en de servicehandboeken om u optimale servicekwaliteit te kunnen bieden.

 Belangrijk

Om de garantie van Volvo te laten gelden, moet u het Service- en garantieboekje controleren en volgen.

Service en reparatie

Voer regelmatig onderhoud uit aan de auto. Houd de door Volvo geadviseerde onderhoudsintervallen aan.

Laat eventuele controles en reparaties over aan een erkende werkplaats.

 Waarschuwing

Deze auto niet zélf repareren. Losgeraakte stroomkabels en/of onderdelen mogen alleen worden aangesloten door een erkende werkplaats – geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.