Aansluiting en entertainment

De auto heeft een intelligente bedieningsinterface en zorgt voor contact met de digitale wereld. Dankzij de intuïtieve navigatiestructuur kunt u altijd toegang krijgen tot hulp, informatie en entertainment als dat nodig is.

Deze omvat alle oplossingen in de auto die verband houden met entertainment, connectiviteit, navigatie en de bedieningsinterface tussen bestuurder en auto.

Fair use-beleid

Op uw gebruik van verbonden diensten in de auto is dit Fair use-beleid van toepassing.

Bij gebruik van deze diensten verklaart u
  • geen content te zullen versturen die onwettig, obsceen, lasterlijk, bedreigend, intimiderend, haatdragend, racistisch of vanuit etnisch oogpunt discriminerend dan wel op andere wijze ongepast is
  • de dienst niet te zullen gebruiken in strijd met toepasselijke wetgeving
  • de dienst niet te zullen gebruiken voor commerciële doeleinden.

Uw mobiele verbinding is onderdeel van een gedeelde toegang. Volvo behoudt zich het recht voor om uw toegang tot of gebruik van de dienst te beëindigen indien uw gebruik grote hoeveelheden data behelst die onevenredig groot zijn ten opzichte van die van andere gebruikers. Volvo kan uw toegang eveneens beëindigen om technische redenen of om andere functies in de auto te beschermen. Uw toegang tot de verbonden dienst valt onder de externe voorwaarden van de leverancier van het mobiele netwerk.

Informatie waar en wanneer u die nodig hebt

Op de verschillende displays in de auto staat altijd relevante informatie. Waar de informatie verschijnt, hangt af van hoe belangrijk de informatie is voor u als bestuurder.

iCup-2037-Information types
Waar welke informatie verschijnt, hangt af van hoe belangrijk de informatie is.
  1. P5-Icon red circle 1Het bestuurdersdisplay geeft informatie over onder meer snelheid, verkeersbordinformatie, waarschuwings- en controlesymbolen plus informatie over de accu. Het bestuurdersdisplay kan ook telefoonoproepen of informatie over het afgespeelde nummer tonen. Het is te bedienen met de twee knoppensets op het stuurwiel.
  2. P5-Icon red circle 2Veel hoofdfuncties van de auto worden vanaf het middendisplay aangestuurd, bijv. de klimaatregeling, het entertainmentsysteem en de stoelposities. Het middendisplay toont ook informatie over o.a. navigatie en verkeersbordinformatie. De functies van het middendisplay zijn door de bestuurder of een eventuele passagier te bedienen.

 N.b.

Door het dragen van handschoenen kan de respons van het touchscreen minder worden of uitblijven.

Stembediening

Als bestuurder kunt u de stembediening gebruiken om uw handen aan het stuur te kunnen houden. Het systeem begrijpt bepaalde stemcommando's. Gebruik de stembediening om bijvoorbeeld een track af te spelen, iemand te bellen, de verwarming hoger te zetten of een sms-bericht te laten voorlezen.