Laadstatus op regeleenheid laadkabel*

Het LED-lampje op de regeleenheid van de laadkabel geeft tijdens en na het opladen de laadstatus aan1.
P5P6-2017- Electric drive- Control module cable
LED2-lampje op de regeleenheid.
 1. P5-Icon red circle 1Led-lampje

 Belangrijk

Zorg ervoor dat de laadkabel volgens de aanbevelingen en instructies gebruikt wordt door de meegeleverde instructies te lezen.
LedStatusBetekenisAanbevolen maatregel
GedoofdOplading is niet mogelijk.Geen stroomvoorziening naar de laadkabel.
 1. Haal de laadkabel uit het stopcontact.
 2. Steek de laadkabel weer in het stopcontact of gebruik een ander stopcontact.
 3. Als het probleem blijft bestaan - neem contact op met uw Volvo-dealer.
Brandt witOplading mogelijk.De laadkabel is klaar om op de auto te worden aangesloten.
Als het LED-lampje wit brandt, maar oplading niet mogelijk is:
 1. Trek de laadkabel uit de laadaansluiting.
 2. Steek de laadkabel weer in de laadaansluiting.
 3. Als het lampje niet binnen ongeveer 10 seconden wit knippert - trek eerst de laadkabel uit de laadaansluiting en daarna uit het stopcontact.
 4. Sluit de laadkabel weer aan op het stopcontact en daarna op de laadaansluiting in de auto.
 5. Als het probleem blijft bestaan - neem contact op met uw Volvo-dealer.
Knippert witWordt opgeladen.

De elektronica van de auto heeft de oplading gestart

Wordt opgeladen.

Wacht totdat de auto volledig is opgeladen.
Brandt roodOplading is niet mogelijk.Tijdelijke storing.
 1. Trek de laadkabel uit de laadaansluiting.
 2. Wacht even af.
 3. Steek de laadkabel weer in de laadaansluiting.
 4. Als het probleem blijft bestaan - neem contact op met uw Volvo-dealer.
Knippert roodOplading is niet mogelijk.Kritieke storing.
 1. Trek de laadkabel uit de laadaansluiting en daarna uit het stopcontact.
 2. Wacht even af.
 3. Sluit de laadkabel weer aan op het stopcontact en daarna op de laadaansluiting in de auto.
 4. Als het probleem blijft bestaan - neem contact op met uw Volvo-dealer.
 1. * Optie/accessoire.
 2. 1 Heeft betrekking op laden met een mode 2-laadkabel.
 3. 2 Lichtdiode (Light Emitting Diode)