Afstandsstart (ERS)*

Afstandsstart (ERS – Engine Remote Start) houdt in dat u de motor van de auto vanaf de transpondersleutel of PCC op afstand kunt starten. Op die manier kunt u de passagiersruimte voor aanvang van de rit verwarmen/koelen.

De klimaatregeling en het audiosysteem starten met dezelfde instellingen als toen de auto geparkeerd werd.

Een via het ERS gestarte motor blijft maximaal 15 minuten draaien en wordt daarna afgezet. Na twee ERS-activeringen moet de motor eerst op de normale manier worden gestart, voordat het ERS weer gebruikt kan worden.

De optie ERS is te specificeren op de meeste auto’s met een automatische versnellingsbak.

 Let op

De levensduur van de batterij in de transpondersleutel is afhankelijk van het ERS-systeem. Bij frequent gebruik van het ERS moet de batterij daarom 1 keer per jaar worden vervangen, zie Transpondersleutel/PCC - batterij vervangen.

 Let op

Houd rekening met lokale/nationale regelgeving/voorschriften voor stationair rijden.

 Waarschuwing

Om de motor op afstand te starten, moet aan de volgende criteria zijn voldaan:

  • De auto moet onder toezicht staan.
  • Er mogen geen personen of dieren in de auto aanwezig zijn.
  • De auto mag niet in een afgesloten, niet geventileerde ruimte staan - de uitlaatgassen kunnen voor ernstig letsel bij mensen en dieren zorgen.
  1. * Optie/accessoire.