Luchtreiniging - Clean Zone Interior Package (CZIP)*

CZIP bestaat uit een aantal aanpassingen zodat er minder stoffen in het interieur verwerkt zijn die aanleiding kunnen geven tot allergieën en/of astma.
Het volgende is inbegrepen:
  • Een geavanceerde ventilatorfunctie die inhoudt dat de ventilator aanslaat wanneer de auto via de transpondersleutel wordt ontgrendeld. De ventilator vult het interieur op die manier met verse lucht. De functie start als dat nodig is en stopt na bij het openen van een van de portieren. Bij inactiviteit wordt de functie na enige tijd automatisch beëindigd.
  • Het Interior Air Quality System IAQS is een volautomatisch systeem dat de lucht in de passagiersruimte ontdoet van verontreinigingen in de vorm van stofdeeltjes, koolwaterstoffen, stikstofoxiden en laaghangend ozon.

 Let op

Om aan de CZIP-norm te blijven voldoen dient het IAQS-luchtfilter bij auto’s met CZIP om de 15.000 km of ten minste eenmaal per jaar te worden vervangen (afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt). Echter, maximaal 75.000 km per 5 jaar. Bij auto’s zonder CZIP en in die gevallen dat de klant niet langer eist dat aan de CZIP-norm wordt voldaan, kan het IAQS-filter met de reguliere intervallen worden vervangen.

Zie voor meer informatie over CZIP de brochure die u bij aankoop hebt ontvangen.

  1. * Optie/accessoire.