Automatische versnellingsbak - Powershift*

Een automatische versnellingsbak met Powershift is een automaat die, in tegenstelling tot een Geartronic-automaat, dubbele mechanische lamellenkoppelingen heeft.
P3-1320-Geartronic shift pattern
D: automatisch schakelen. +S–: handmatig schakelen. S: Sport-stand*.

De automatische Powershift-versnellingsbak brengt de aandrijfkracht van de motor middels dubbele mechanische lamellenkoppelingen over op de aandrijfwielen. Dit in tegenstelling tot de Geartronic-versnellingsbak die hiervoor een conventionele hydraulische koppelomvormer gebruikt.

Een Powershift-versnellingsbak werkt verder op dezelfde manier en heeft bedieningselementen en functies die vergelijkbaar zijn met die van de Geartronic-automaat. Een uitzondering vormt de Winterstand van de Geartronic-automaat, zie het gedeelte Geartronic - Winterstand. Met Powershift kunt u bij gladheid sneller wegkomen, als u handmatig de 2e versnelling inschakelt in plaats van de 3e (Geartronic).

Powershift of Geartronic

Bij het model met een Powershift-versnellingsbak moet de motor lopen voor voldoende smering van de versnellingsbak en daarom mag dit model niet worden gesleept. Als de auto toch moet worden gesleept, dan dient dit over een zo kort mogelijke afstand en op zeer lage snelheid te gebeuren.

Wanneer u niet zeker weet of uw auto wel of niet is uitgerust met een Powershift-versnellingsbak, kunt u dit controleren aan de hand van de aanduiding op de versnellingsbaksticker onder de motorkap, zie Type-aanduidingen. De aanduiding ”MPS6” houdt in dat het om een Powershift-bak gaat. Anders is het een Geartronic-automaat.

Waar u op moet letten

De dubbele koppeling van de versnellingsbak is voorzien van een beveiliging tegen overbelasting die geactiveerd wordt, als de versnellingsbak te warm wordt – bijvoorbeeld als u de auto te lang met het gaspedaal stilhoudt op een oplopende helling.

Een te warme versnellingsbak uit zich in een auto die gaat schudden en trillen, een waarschuwingssymbool dat gaat branden en een melding op het instrumentenpaneel. Ook bij langzaam fileverkeer (10 km/h of lager) op oplopende hellingen of met een aanhanger/caravan achter de auto kan de versnellingsbak te warm worden. De versnellingsbak koelt af tijdens stilstand, wanneer het rempedaal bediend wordt en de motor stationair loopt.

Oververhitting tijdens langzaam fileverkeer is te voorkomen door in etappes te rijden:

  • Sta stil en wacht met uw voet op het rempedaal totdat de afstand tot uw voorliggers lang genoeg is om een stukje verder vooruit te rijden, rem en wacht weer enige tijd met uw voet op het rempedaal.

 Belangrijk

Bedien de bedrijfsrem om de auto stil te houden op oplopende hellingen – maak geen gebruik van het gaspedaal. De versnellingsbak kan dan oververhit raken.

Zie voor belangrijke informatie over de Powershift-bak en slepen, zie Slepen.

Displaymelding en maatregel

In bepaalde situaties kan er een bepaalde melding op het instrumentenpaneel verschijnen in combinatie met een brandend symbool.

SymboolMeldingRijeigenschappenMaatregel
Symbol informationOververh versnb zet auto stilProblemen om snelheid constant te houden bij hetzelfde toerental.Versnellingsbak oververhit. Houd de auto stil met het rempedaal.1
Symbol varningOververh versnb Stop auto z.s.m.Auto rijdt met hevige schokkerige bewegingen vooruit.Versnellingsbak oververhit. Parkeer de auto zo spoedig mogelijk.1
Symbol informationKoeling versn.b. laat motor lopenGeen aandrijving wegens oververhitting van de versnellingsbak.Versnellingsbak oververhit. Voor optimale koeling: Laat de motor stationair lopen met de keuzehendel in stand N of stand P, totdat de melding verdwijnt.

De tabel schetst drie gevallen van oververhitting van de versnellingsbak met verschillende ernstigheidsgraad. De elektronica waarschuwt u niet alleen met een tekstmelding maar ook middels tijdelijke veranderingen in het rijgedrag. Neem in het voorkomende geval de tekstmelding in acht.

 Let op

De voorbeelden in de tabel geven niet aan dat de auto defect is, maar geven aan dat er een veiligheidsfunctie is geactiveerd om schade aan onderdelen van de auto te voorkomen.

 Waarschuwing

Als u het waarschuwingssymbool met de tekst Oververh versnb Stop auto z.s.m. negeert, kan de versnellingsbaktemperatuur dusdanig oplopen dat de krachtoverbrenging tussen de motor en de versnellingsbak tijdelijk wordt verbroken om te voorkomen dat de koppeling defect raakt – de auto wordt dan niet meer aangedreven totdat de versnellingsbaktemperatuur tot een aanvaardbaar niveau is gedaald.

Voor andere meldingen en de voorgestelde maatregelen bij auto’s met een automatische versnellingsbak, zie Berichten.

Na uitvoering van de maatregel verdwijnt de tekstmelding automatisch. U kunt de melding ook eerder doen verdwijnen met een druk op de OK-knop van de richtingaanwijzerhendel.

  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 Voor optimale koeling: Laat de motor stationair lopen met de keuzehendel in stand N of stand P, totdat de melding verdwijnt.