Audiosysteem en media - Systeembediening

Het audio- en mediasysteem is te bedienen vanaf de middenconsole en voor een deel vanaf de stuurtoetsen, met behulp van de stembediening of met de afstandsbediening*. De informatie wordt op het beeldscherm boven aan de middenconsole gepresenteerd.
P3-1346-Infotainment handling
 1. Ikon röd cirkel 1 Vooruit/achteruit/zoeken - Kort indrukken om naar de/het volgende/vorige track op een disk, voorkeurzender van de radio1 of hoofdstuk te gaan2. Lang indrukken om een track op een cd vooruit/achteruit te spoelen of de eerstvolgende goed doorkomende radiozender te zoeken.
 2. Ikon röd cirkel 2 SOUND - indrukken op de audio-instellingen (lage tonen, hoge tonen e.d.) te openen. Voor meer informatie, zie algemene audio-instellingen.
 3. Ikon röd cirkel 3VOL - het geluidsniveau verhogen of verlagen.
 4. Ikon röd cirkel 4P3-1020-S60/V60 On-/Off symbol Infotainment ON/OFF/MUTE - Bij kort indrukken wordt de installatie ingeschakeld en bij lang indrukken (totdat het scherm zwart wordt) vindt uitschakeling plaats. Let erop dat het complete Sensus-systeem (incl. navigatie*- en telefoonfuncties) altijd gelijktijdig wordt in-/uitgeschakeld. Kort indrukken om het geluid uit te schakelen (MUTE-functie) of opnieuw in te schakelen, als het geluid uitstond.
 5. Ikon röd cirkel 5 Opening voor het plaatsen/uitwerpen van een disc.
 6. Ikon röd cirkel 6Hoofdbronnen - indrukken om een hoofdbron (bijvoorbeeld RADIO, MEDIA) te kiezen. De laatst geactiveerde bron (bijvoorbeeld FM-menu voor de radio) verschijnt. Als u zich in een bron bevindt en op de hoofdbronknop drukt, verschijnt er een snelkoppelingsmenu.
 7. Ikon röd cirkel 7Disc uitwerpen. Een disc blijft ca. 12 seconden lang in de uitgeworpen stand staan. Om veiligheidsredenen wordt de disc vervolgens automatisch weer naar binnen getrokken.
 8. Ikon röd cirkel 8 OK/MENU - druk op het duimwiel op het stuurwiel of op de knop van de middenconsole om een keuze in menu’s te bevestigen. Als u zich in de normaalweergave bevindt en op OK/MENU drukt, verschijnt er een menu voor de gekozen bron (bijvoorbeeld RADIO of MEDIA). Er verschijnt een pijl naar rechts op het scherm, als er onderliggende menu’s zijn.
 9. Ikon röd cirkel 9TUNE - draai aan het duimwiel op het stuurwiel of aan de draaiknop op de middenconsole om door de tracks/mappen, radio- en tv*-zenders of telefooncontacten te bladeren of door de keuzes op het beeldscherm te navigeren.
 10. Ikon röd cirkel 10EXIT - kort indrukken om omhoog te gaan in het menusysteem, een actieve functie te annuleren, telefoongesprekken te beëindigen/weigeren of ingevoerde tekens te wissen. Lang indrukken om de normaalweergave of het hoogste menuniveau (hoofdbronmenu) te openen, dat hetzelfde is als de hoofdbronknoppen op de middenconsole (6).
 11. Ikon röd cirkel 11INFO - als er meer informatie beschikbaar is dan op het scherm kan worden weergegeven, druk dan op de INFO-knop om de resterende informatie te zien.
 12. Ikon röd cirkel 12 Sneltoetsen – Cijfers en letters invoeren.
 13. Ikon röd cirkel 13FAV - in bepaalde bronnen is het mogelijk een functie te koppelen aan de FAV-knop. De desbetreffende functie is vervolgens eenvoudig te activeren met een druk op de FAV-knop, zie Favorieten.
 14. Ikon röd cirkel 14 Stembediening - indrukken om de stembediening te activeren.
 1. * Optie/accessoire.
 2. 1 Geldt niet voor DAB.
 3. 2 Geldt alleen voor dvd-discs.