Transpondersleutel - functies

De transpondersleutel heeft functies voor bijvoorbeeld vergrendeling en ontgrendeling van de portieren.
P4-1220-Y55X-Remote key, standard version
Transpondersleutel, standaardversie.
  1. P3-820 Remote key - Icon Lock  Vergrendelen
  2. P3-820 Remote key - Icon Unlock  Ontgrendelen
  3. P3-820 Remote key - Icon Approach light  Approach-verlichting
  4. P3-820 Remote key - Icon Tailgate unlock  Achterklep
  5. P3-820 Remote key - Icon Panic alarm  Paniekfunctie
P4-1220-Y55X-Remote key with PCC
Transpondersleutel met PCC* - Personal Car Communicator.
  1. P3-820 Remote key PCC - Icon Information  Informatie

Functietoetsen

P3-820 Remote key - Icon Lock Vergrendelen – Vergrendelt de portieren en de achterklep en activeert het alarm.

Bij lang indrukken worden alle ruiten en het schuifdak* tegelijkertijd gesloten (zie ook Doorluchtfunctie).

 Waarschuwing

Als schuifdak en ruiten met de transpondersleutel worden gesloten, moet u controleren of er geen handen bekneld raken.

P3-820 Remote key - Icon Unlock Ontgrendelen – Ontgrendelt de portieren en de achterklep en deactiveert het alarm.

Bij lang indrukken worden alle ruiten tegelijkertijd geopend (zie ook Doorluchtfunctie).

De gelijktijdige ontgrendeling van alle portieren is dusdanig te wijzigen dat bij eenmaal indrukken van de knop eerst het bestuurdersportier ontgrendeld wordt en bij de tweede maal indrukken – één en ander binnen 10 seconden – de resterende portieren te ontgrendelen.

U kunt de functie wijzigen in het menusysteem MY CAR. Voor een beschrijving van het menusysteem, zie MY CAR.

P3-820 Remote key - Icon Approach light Duur naderingslicht – Bestemd om de verlichting van de auto op afstand in te schakelen. Voor meer informatie, zie Approach-verlichting.

P3-820 Remote key - Icon Tailgate unlock Achterklep – Ontgrendelt alleen de achterklep en deactiveert de alarmfunctie voor de achterklep. Voor meer informatie, zie Vergrendelen/ontgrendelen - achterklep. Bij auto’s met elektrische achterklepbediening* wordt de klep geopend bij lang indrukken.

P3-820 Remote key - Icon Panic alarm Paniekfunctie – bestemd om in noodgevallen de aandacht van anderen te trekken.

Als u de toets ten minste 3 seconden lang ingedrukt houdt of tweemaal achtereen binnen 3 seconden indrukt, worden de richtingaanwijzers, de interieurverlichting en de claxon geactiveerd.

U kunt deze functie met dezelfde toets weer uitschakelen, als de functie minimaal 5 seconden actief geweest is. Anders wordt deze functie na ca. 3 minuten automatisch uitgeschakeld.

  1. * Optie/accessoire.