Hulpfuncties voor stembediening

De hulpfuncties dienen om u bekend te maken met het stembedieningssysteem en bieden het systeem de gelegenheid om uw stem en uitspraak te leren kennen.
  • Spraakinstructies: Een functie die u vertrouwd maakt met de functie en de juiste manier om commando’s te geven.
  • Stemtraining: Een functie die de spraakherkenningsfunctie de gelegenheid geeft uw stem en uitspraak te leren kennen. De functie kan de stem van een gebruikersprofiel leren.
  • Beknopte instructie: Een functie die een beknopte instructie voorleest over de werking van het systeem.

 Let op

Stembedieningsinstructies en stemtraining zijn alleen te activeren wanneer de auto geparkeerd staat.

Spraakinstructies

De instructies zijn te starten in het menusysteem MY CAR onder InstellingenInstellingen stembedieningSpraakintroductie. Voor een beschrijving van het menusysteem, zie MY CAR.

De instructies zijn opgesplitst in 3 onderdelen, die in totaal zo’n 5 minuten duren. De functie start met de eerste les. Druk op P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow right om een onderdeel over te slaan en naar het volgende te gaan. Ga terug naar het voorgaande onderdeel door te drukken op P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow left.

Beëindig de instructies door te drukken op EXIT.

Spraakaanpassing

U krijgt enkele zinnen te zien die u moet inspreken. De spraakaanpassing is te starten in het menusysteem MY CAR onder InstellingenInstellingen stembedieningAdaptatie spreker. Voor een beschrijving van het menusysteem, zie MY CAR.

Let erop dat u na afloop van de spraakaanpassing een profiel kiest Getrainde gebruiker onder Gebruikersinstelling.

Beknopte instructie

Het systeem leest een beknopte instructie over de stembediening voor. U start de instructie door te drukken op de knop voor stembediening en “Beknopte instructie” te zeggen.